Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REZERWAT ZIELONKA

Został utworzony w oparciu o Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 września 1974 r., w celu zachowania wielogatunkowego zbiorowiska leśnego oraz prawnie chronionej i zagrożonej flory. Powierzchnia rezerwatu wynosi 21,09 ha. Przedmiot ochrony stanowi roślinność zbiorowisk leśnych rezerwatu, mniej lub bardziej zniekształcona gospodarką człowieka. Występują tu wielogatunkowe drzewostany liściaste  z dominującą lipą drobnolistną i dębem szypułkowym, a w mniejszym stopniu grabem zwyczajnym i wiązem górskim. Grunty na których położony jest rezerwat należą do obrębu ewidencyjnego Dąbie w pobliżu wsi Czyżków Szlachecki, Czyżków Plebański, w gminie Zawichost. Rezerwat „Zielonka" to teren ubogi pod względem liczby spotykanych tu roślin naczyniowych. Na całym jego obszarze dominuje fitocenoza grądu typowego Tilio-Carpinetum typicum w skład, którego wchodzą wielogatunkowe drzewostany liściaste z dominującą lipą drobnolistną i dębem szypułkowym, a w mniejszym stopniu grabem zwyczajnym i wiązem górskim. Łącznie z gatunkami synatropijnymi, w rezerwacie naliczono około 200 gatunków roślin naczyniowych. Na uwagę, na liście stwierdzonych roślin, zasługuje porost odnożyca kępkowa (Ramalina fastigiata) zaliczony do gatunków wymierających. Spośród gatunków naczyniowych, warta odnotowania jest obecność gatunku górskiego tj: jarzmianki większej (Astrantia major), jak również miodownika melisowatego (Melittis melissophyllum). Na terenie rezerwatu występuje również rzadko spotykany w rejonie Gór Świętokrzyskich fiołek przedziwny (Viola mirabilis).