Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REZERWAT LISINY BODZECHOWSKIE

Został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 145 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (MLiPD) z dnia 5 maja 1959r. w celu zachowania wielogatunkowego lasu mieszanego, o charakterze naturalnym, który porasta jary lessowe. Przedmiotem ochrony jest roślinność zbiorowiska leśnego, stanowiącego ostoję nie tylko dla flory, ale także dla wielu gatunków fauny w rolniczym krajobrazie gminy Bodzechów. Powierzchnia rezerwatu wynosi 36,59 ha. W podziale administracyjnym kraju, grunty na którym położony jest rezerwat, należą do obrębu ewidencyjnego Bodzechów, w gminie Bodzechów, w pobliżu miejscowości Bodzechów i Grójec oraz między miastami Ostrowiec Świętokrzyski i Ćmielów. Rezerwat jest dość ubogim terenem pod względem liczby spotykanych tu roślin naczyniowych, co głównie wynika z niewielkiego zróżnicowania siedliskowego. Na całym jego obszarze dominuje grąd Tilio-Carpinetum typicum (grąd subkontynentalny typowy), który jest charakterystyczny dla zbiorowisk pierwotnie porastających ten region przyrodniczo-geograficzny. Według planu ochrony rezerwatu stwierdzono tu około 230 gatunków roślin naczyniowych. Lista gatunków rzadkich i chronionych w rezerwacie jest uboga i liczy zaledwie 11 gatunków, wśród nich są między innymi: parzydło leśne (Aruncus sylvestris), lilia złotogłów (Lilium martagon). Swoje siedlisko ma tu również rzadki w regionie gatunek ozdobny wiciokrzew przewierceń (Lonicera caprifolium). Drzewostan tworzą głównie wielogatunkowe starodrzewia liściaste z dominującymi gatunkami: lipą drobnolistną, dębem szypułkowym, klonami: zwyczajnym i jaworem, towarzyszącą im sosną zwyczajną oraz modrzewiem. Izolacja tego obiektu jest prawdopodobnie główną przyczyną braku w składzie gatunkowym roślin typowych dla grądu m.in. przylaszczki pospolitej oraz pszeńca gajowego (Melampyrum nemorosum).