Wydawca treści Wydawca treści

Regulaminy korzystania z infrastruktury turystycznej nadleśnictwa

Zarządzenie Nr 3/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zasad i regulaminów udostępniania terenów leśnych oraz infrastruktury Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski w celach edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych wraz z załącznikami.

Karta zgłoszeniowa na zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyskim będąca Załącznikiem do Regulaminu korzystania z obiektów edukacyjnych jest dokumentem wymaganym do celów zamówienia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej oraz potwierdzeniem rezerwacji danego terminu.