PLANY ZALESIEŃ

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski sporządza plany zalesień gruntów rolnych oraz innych niż rolne objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski  informuje, iż składanie wniosków o sporządzenie planu zalesienia w zakresie działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" w ramach PROW 2014-2020 można składać w terminie do 1 czerwca 2020 roku.

Poniżej zamieszczono przydatne odnośniki dotyczące wielkości wsparcia w zakresie zalesień, dokumenty niezbędne do sporządzenia planu zalesienia i składania wniosków o przyznanie wsparcia (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, oraz Podstawowe informacje o działaniu).

 

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/P_WZSO/14_05_2015/rozp-lasy_2014_2020.pdf

 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-8-inwestycje-w-rozwoj-obszarow-lesnych-i-poprawe-zywotnosci-lasow/2017-zasady-ubiegania-sie-o-przyznanie-wsparcia-na-zalesienie.html