nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski prowadzi nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowieckiego o powierzchni 4750,354 ha (Gmina Bałtów – 1198,6116 ha; Gmina Bodzechów – 1229,3949 ha; Gmina Ćmielów – 832,5928 ha; Gmina Kunów – 696,1016 ha; Gmina Waśniów – 349,1621 ha; Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – 444,4905 ha).

W ramach nadzoru nad lasami prywatnymi Nadleśnictwo prowadzi następujące czynności:

  • prowadzenie rejestru i ewidencji zgłoszeń do cechowania drewna
  • weryfikacja zgłoszeń drewna do legalizacji pod kątem zgodności z Uproszczonym Planem Urządzania Lasu
  • cechowanie i legalizacja pozyskanego drewna
  • wydawanie świadectw legalności pozyskanego drewna
  • przeprowadzanie lustracji lasów pod kątem realizacji zadań z zakresu pielęgnacji, hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna wg wskazanych zaleceń w dokumentacji urządzeniowej i wg bieżących potrzeb
  • udzielanie właścicielom lasu stosownego instruktażu w zakresie prowadzonej gospodarki leśnej.

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa prowadzą pracownicy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – Robert Osowski (Gmina Ćmielów) tel. 607 190 503; Robert Piasecki tel. 606 340 687 (Gmina Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów oraz Gmina Ostrowiec Świętokrzyski).

Specjaliści ds. lasów nadzorowanych przyjmują interesantów :

1.    w biurze Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski

w poniedziałek w godz. 7:00 - 15:00  

2. w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD I TRYBU CECHOWANIA DREWNA W LASACH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA ORAZ WYDAWANIA ŚWIADECTWA LEGALNOŚCI POZYSKANIA DREWNA - W MATERIAŁACH DO POBRANIA PONIŻEJ.