Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REZERWAT SKAŁY W KRYNKACH

Rezerwat został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997, w celu ochrony i zachowania różnorodnych form rzeźby i mikrorzeźby skałek wraz z otaczającą je szatą roślinną. Głównym przedmiotem ochrony na terenie rezerwatu są naturalne odsłonięcia piaskowców zlepieńcowych dolnego triasu, które mają formę skałek: ambon, progów, ścian, grzybów i bloków skalnych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 25,46 ha. Obszar ten ma wysokie walory dydaktyczno-naukowe, głównie ze względu na ciekawe odsłonięcia geologiczne. Rezerwat położony jest w miejscowości Krynki, gminie Brody. W rezerwacie „Skały w Krynkach" zarejestrowano 5 pseudokrasowych obiektów jaskiniowych, są to: Płaska Jama I w Krynkach długości 5,5 m, Płaska Jama II w Krynkach długości 5,5 m, Płaska Jama III w Krynkach długości 2,5 m oraz grota Skrzatów długości 3 m. Piąta Jaskinia Św. Barbary ma długość 18 m i składa się  z niewielkiej, niskiej salki, do której wprowadzają cztery ciasne otwory. Niezwykle interesujący pod względem florystycznym jest wąwóz w płn. części rezerwatu pokryty wilgotną roślinnością grądową. W zacienionych i wilgotnych zagłębieniach, u podnóża piaskowcowych skał znalazły dogodne miejsce bytowania rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych, między innymi czosnek siatkowaty (Allium victorialis), tojad dzióbaty, (Aconitum variegatum), pluskwica europejska, (Actaea europaea), paprotnica krucha (Cystopteris fragilis). Dominującą formacją roślinną w rezerwacie są bory, zdefiniowane jako zespół Peucedano-Pinetum (bór kontynentalny). W części północnej wykształcają się grądy Tilio-Carpinetum, z których na szczególną uwagę zasługuje zbiorowisko grądu niskiego Tilio-Carpinetum stachyetosum.

fot. M. Kozieł