ZANOCUJ W LESIE

Zbliża się majowy przedłużony weekend. Amatorom spędzania wolnego czasu na łonie natury w surowych warunkach proponujemy wypad na teren naszego Nadleśnictwa, a konkretnie na obszar Leśnictwa Zwierzyniec i Sudół (mapa dostępna w załączniku na dole strony). Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ]

W ramach programu „Zanocuj w lesie” Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski wyznaczyło specjalny obszar leśny o powierzchni ponad 1000 hektarów, gdzie miłośnicy nocowania w lesie „na dziko” bez specjalnej infrastruktury mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. Dla naszych gości przygotowaliśmy miejsca, gdzie będzie można zostawić samochód oraz miejsce w którym bezpiecznie rozpalimy ognisko. Można także korzystać z własnej turystycznej kuchenki gazowej. Grupy o liczebności do 9 osób mogą nocować dwie doby z rzędu bez konieczności powiadamiania o tym Nadleśnictwa. Jednak ze względów bezpieczeństwa proponujemy dać znać o zamiarze przebywania na naszym terenie – w przypadku zdarzeń losowych będziemy łatwiej mogli do Was dotrzeć. 

Na wyznaczonym do nocowania terenie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Wówczas obowiązywał będzie tam zakaz wstępu, a obszar zakazu oznaczony będzie żółtymi tablicami ostrzegawczymi  ustawionymi w terenie, na drogach i szlakach.

Ankieta dla użytkowników Zanocuj w lesie

Prosimy dla naszego wspólnego dobra o przestrzeganie  regulaminu (dostępny w załączniku na dole strony).

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa.Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres malgorzata.koziel@radom.lasy.gov.pl nie później niż 3 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru (regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2021 r.)
 2. informacjami, gdzie wyznaczone jest miejsce do rozpalenia ogniska i czy jest zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. Lokalizacja miejsca, w którym można rozpalać ognisko znajduje się na mapie.
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu                                       https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ . Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
 4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce
 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
 6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  1. informacje o tego typu wyłączeniach/zmianach będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski
 7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Małgorzata Kozieł 515 373 130

Serdecznie zapraszamy do pobytu na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski