Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja leśna

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z zadań realizowanych przez Lasy Państwowe.

Stała i powszechna edukacja leśna ma na celu przede wszystkim upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz   o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Nadleśnictwo Ostrowiec Św. działa w oparciu o „Program edukacji leśnej społeczeństwaw Nadleśnictwie Ostrowiec Św. na lata 2014 – 2023".