Wydawca treści Wydawca treści

Streszczenie
Krótki rys historyczny

Nadleśnictwo Ostrowiec zostało utworzone w 1945 roku z lasów własności prywatnej, przejętych na rzecz Skarbu Państwa na mocy dekretu PKWN z dnia 12.12.1944 r, oraz częściowo z lasów państwowych i lasów byłego Towarzystwa Akcyjnego „Starachowice". Lasy znajdujące się w kompleksie „Zagaję" stanowiły przed 1939 r. własność państwową
i podlegały administracyjnie N-ctwu Rataje.
W skład N-ctwa weszły dawne majątkowe lasy własności prywatnej: księcia Ksawerego Drucko-Lubeckiego (majątki: Narożniki, Ułów, Dunale pow.-2178,31 ha), Gombrowicza (majątek Potoczek pow.- 990,96 ha), Jankowskiego (majątek Pętkowice pow.- 413,27 ha).
Na mocy dekretu PKWN przejęto na rzecz Skarbu Państwa, lasy stanowiące własność prywatną właścicieli ziemskich i utworzono N-ctwo Ożarów z siedzibą kolejno: w Bałtowie. Ożarowie, Ćmielowie. W roku 1959 zmieniono nazwę N-ctwa Ożarów na N-ctwo Ćmielów.
Na przestrzeni lat grunty należące do obecnego Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Wchodziły w skład różnych jednostek organizacyjnych należących do OZLP: Radom, Lublin i Kraków.