Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o drugim przetargu

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we współwłasności, stanowiącej lokal biurowy, położonej pod adresem ul. Jana Kilińskiego 12a, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr działki ewidencyjnej 23/1207, obręb ewidencyjny 0035 Ostrowiec Świętokrzyski, rodzaj użytku B, o powierzchni 0,3298 ha z lokalem biurowym o powierzchni użytkowej 612,19 m2 z udziałem w gruncie i części wspólnej budynku 61219/161902.

Materiały do pobrania