Lista aktualności Lista aktualności

LEŚNE WYPRAWY

Chcesz wybrać się na wyprawę, odpocząć na łonie przyrody a może chcesz podziwiać leśne uroki … zapraszamy do odwiedzania ciekawych miejsc znajdujących się w ostrowieckich lasach

Polana im pułkownika Dionizego Czachowskiego

Polana znajduje się przy żółtym szlaku rowerowym pomierzy przysiółkiem Czarna Glina, a miejscowością Sudół. Dojście do miejsca jest oznakowane.

Polana to historyczne miejsce bitwy powstańczej z okresu Powstania Styczniowego. Do krwawego starcia doszło 5 maja 1863 r. Oddziały pułkownika Dionizego Czachowskiego zostały zaatakowane przez rosyjską piechotę dowodzoną przez majora Ilie Klewcowa. Powstańcy odparli atak po czym rozgromili wrogie ugrupowanie. W bitwie zginął mjr Klewcow, trzech oficerów oraz 90 żołnierzy. Polacy stracili ośmiu powstańców w tym dwóch oficerów.

Koło rosnących na polanie starych dębów umieszczony jest blok piaskowca z napisem upamiętniającym pułkownika i zwycięstwo powstańców. Obok stoi drewniana kapliczka z rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Na polanie znajduje się też miejsce na wypoczynek, z ławkami i kręgiem ogniskowym. Kilkadziesiąt metrów dalej na wschód, nad niewielkim zbiornikiem wodnym, który dał nazwę nieistniejącej już osadzie leśnej, rośnie okazały dąb szypułkowy. Liczy ok. 270 lat, ma pień o obwodzie prawie 5 m, od 2018 roku   jest pomnikiem przyrody i nosi imię „Dionizy”.

 

Kaplica w dawnym przysiółku Kaplica

Kapliczka stoi około 2 km za wsią Kurzacze, na rozstaju leśnych traktów przy średniowiecznym gościńcu z Ostrowca Św. do Iłży . Jest to najstarsza wolno stojąca murowana kaplica w Polsce i unikat w skali kraju. Wzniesiona została w stylu gotyckim 1430 r. z fundacji biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Kaplica pełniła nie tylko funkcję sakralną, a także słupa granicznego, pomiędzy dobrami biskupów krakowskich: kunowskim i iłżeckim. W dawnych czasach przy kaplicy funkcjonowała pustelnia i w 1703 r. odnowił ją eremita Jakub Nawoyski.

We wnętrzu kaplicy mieści się ołtarzyk z figurką patronki z przełomu XVII i XVIII w. Na murze znajduje się herb fundatora obiektu - Dębno oraz tablica upamiętniająca zwycięską bitwę oddziału ppłk. Karola Kality pseud. "Rębajło" z Rosjanami w styczniu 1864 r. Dzisiaj obok zabytku prowadzi niebieski szlak turystyczny z Łysej Góry do Pętkowic oraz szlak Sudół – Kunów.

 

Rezerwat przyrody „Skały w Krynkach”

Rezerwat położony jest w miejscowości Krynki, gminie Brody przy drodze Kunów – Starachowice.  Jest to rezerwat przyrody nieożywionej. Został utworzony  w 1997 roku w celu ochrony i zachowania różnorodnych form rzeźby i mikrorzeźby skałek wraz z otaczającą je szatą roślinną. Głównym przedmiotem ochrony na terenie rezerwatu są naturalne odsłonięcia piaskowców zlepieńcowych dolnego triasu, które mają formę skałek: ambon, progów, ścian, grzybów i bloków skalnych. Powierzchnia rezerwatu wynosi ponad  25 ha. Obszar ten ma wysokie walory dydaktyczno-naukowe, głównie ze względu na ciekawe odsłonięcia geologiczne, przedstawiające struktury sedymentacyjne. W rezerwacie "Skały w Krynkach" zarejestrowano 5 pseudokrasowych obiektów jaskiniowych. Cztery z nich stanowią schroniska skalne rozwinięte, podobnie jak liczne mniejsze niższe, u podnóża progów  i grzyba skalnego.
Interesujący pod względem florystycznym jest wąwóz w płn. części rezerwatu pokryty wilgotną roślinnością grądową. W zacienionych i wilgotnych zagłębieniach, u podnóża piaskowcowych skał znalazły dogodne miejsce bytowania rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych.