Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Ostrowiec Św. jest jedną z 23 jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

● Położenie

            Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo Ostrowiec Św. wynosi 17408 ha (dwa obręby leśne – Ćmielów i Ostrowiec, 746 kompleksów).

Położone jest  na terenie województwa świętokrzyskiego w zasięgu terytorialnym 13 gmin, w tym z powiatu:    opatowskiego          (gminy: Ożarów, Tarłów, Sadowie, Wojciechowice)

           ostrowieckiego       (gminy: Ostrowiec Św., Kunów, Bałtów, Ćmielów,     Bodzechów, Waśniów)

                sandomierskiego      (gminy: Dwikozy, Zawichost)

                starachowickiego     (gmina Brody)

W skład Nadleśnictwa wchodzi 16 leśnictw terenowych oraz leśnictwo ds. szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji.

Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa Ostrowiec Św. wynosi 1230,5 km2.

● Rys historyczny Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

       Grunty zarządzane obecnie przez Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, na przestrzeni  lat, wchodziły w skład kilku małych nadleśnictw: Ostrowiec, Bałtów, Ożarów, Ćmielów.            Nadleśnictwo Ostrowiec zostało utworzone w 1945 roku z lasów należących do lasów byłego Towarzystwa Akcyjnego „Starachowice", lasów państwowych i lasów prywatnej własności przejętych  na rzecz Skarbu Państwa  na mocy dekretu PKWN z dnia 12.12.1944 r.

Obecne granice Nadleśnictwa istnieją od 1973 roku.

W roku 2008, po niespełna rocznych pracach, zakończyła się budowa nowej siedziby Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. Po uroczystym otwarciu, pracownicy rozpoczęli w nim pracę od 01.01.2009 r.

Charakterystyka przyrodniczych warunków gospodarki leśnej

     Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, opracowanej przez SGGW w 2011 roku,  lasy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyskipołożone są na terenie Krainy Małopolskiej (VI)oraz następujących mezoregionów:

v  Kraina Małopolska (VI)

§  mezoregion– Równiny Radomsko-Kozienickiej (VI-3)

          Obręb Ostrowiec – całe leśnictwo Narożniki (07)

§  mezoregion– Wyżyny Zachodniolubelskiej (VI-4)

Obręb Ćmielów     – leśnictwo Czyżów (01) – oddziały: 1; 19-22; 22A; 23-26; 26A;

                                    27-29; 60Ahx-lx; 231-239;

                                – leśnictwo Stróża (02) – oddziały : 31; 31A; 32; 32A,B,C; 33-42;

                                    43a-c,h,~a; 45; 46a,b,~b,~c; 168; 168A; 169; 230; 230A,B;

                                – leśnictwo Skałecznica (03) – oddziały: 60Ahx-lx;

Obręb Ostrowiec   – leśnictwo Potoczek (06) – oddziały: 350-375; 376a-i,~a,~b;

                                   377-381; 440-442; 

§  mezoregion– Przedgórza Iłżeckiego (VI-22)

Obręb Ćmielów  – leśnictwo Stróża (02) – oddziały: 43d-g; 44; 46c-g,~a,~d; 47-58;

                                108-113; 170;

                           – leśnictwo Skałecznica (03) – oddziały: 59; 60; 60Aa-gx; 61-99; 99A;

                               – całe leśnictwo Piaski (04);  

                               – leśnictwo Przyborów (05) – oddziały: 156-163; 183-189; 195-201;

                                  208-213; 219-222; 228f;

                               – całe leśnictwo Jeziórko (15);

Obręb Ostrowiec  – leśnictwo Potoczek (06) - oddziały: 376j-l; 382-393;

                                 całe leśnictwa: Bałtów (08); Sudół (09); Jeleniec (10); Janik (11);

                                 Sadłowizna (12); Połągiew (13); Zwierzyniec (16);  

§  mezoregion– Puszczy Świętokrzyskiej (VI-23)

Obręb Ostrowiec – leśnictwo Krynki (14) – oddziały: 264-273; 273A; 274-305;

§  mezoregion– Opatowski (VI-28)

Obręb Ćmielów   – leśnictwo Czyżów (01) – oddziały: 2-17; 17A; 18; 30; 171-174;

                          – leśnictwo Przyborów (05) – oddziały: 227; 228a-d,g,h,~a,~b,~c; 229;

Obręb Ostrowiec – leśnictwo Krynki (14) – oddziały: 306-314.

 

Decydujący wpływ na wiele aspektów gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Ostrowiec Św. mają warunki klimatyczne.   Obszar na którym znajdują się grunty zarządzane przez Nadleśnictwo należy zaliczyć do regionu klimatu  środkowopolskiej strefy ekoklimatycznej, do makroregionu Wyżyny Małopolskiej.

    Klimat tego regionu jest umiarkowany i charakteryzuje się stosunkowo dużą zmiennością stanów pogody, która wynika z przemiennych oddziaływań wilgotnych mas powietrza z nad Oceanu Atlantyckiego oraz kontynentalnych suchych mas powietrza ze wschodu.

       Najcieplejszym miesiącem jest sierpień z temperaturą powyżej 20 °C, a najzimniejszym styczeń o temperaturze około – 2 °C.

       Najwięcej opadów atmosferycznych przypada na miesiąc lipiec około - 230 mm, a najmniej na grudzień około - 40 mm. Długość okresu wegetacyjnego waha się w granicach od 200 do 210 dni.

 

Podział lasów według grup funkcji

 

 

Podział na gospodarstwa

W Nadleśnictwie Ostrowiec Św. wyodrębniono następujące gospodarstwa :

      

Podział na siedliska.

  

 

 

 

● Udział powierzchniowy gatunków panujących

 

● Inne istotne dane charakteryzujące Nadleśnictwo Ostrowiec Św.

 

Lp

Rodzaj  danych

Obr.

Ćmielów

Obr.

Ostrowiec

N-ctwo

1

2

3

4

6

1.

2.

 

3.

4.

5.

 

6.

Przeciętna zasobność [m3/ha]

Przeciętna zasobność d-stanów rębnych [m3/ha] na rok

Przeciętny wiek [lata]

Przeciętny przyrost [m3/ha]

Przyrost bieżący roczny tablicowy [m3/ha]

Przyrost bieżący roczny zredukowany [m3/ha]

289

3,35

 

77

3,75

 

5,80

 

5,80

 

 

268

3,93

 

69

3,88

 

6,33

 

6,33

 

276

3,72

 

72

3,83

 

6,14

 

      6,14

 

 

Plantacja nasienna modrzewia

 

Problemy gospodarcze

Na terenie Nadleśnictwa od wielu lat występują masowo szkodniki żerujące w glebie. Powoduje to duże utrudnienia lub uniemożliwia właściwe odnowienie powierzchni przeznaczonych pod uprawy leśne.

Z uwagi na to, że na znacznej powierzchni występują bloki jednowiekowych rębnych i przeszłorębnych drzewostanów sosnowych konieczne jest użytkowanie tych powierzchni mimo zagrożenia ze strony chrabąszczy.

Duży wzrost zagrożenia, datujący się od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, spowodowany jest w dużej mierze dogodnymi warunkami do rozwoju na nieużytkach porolnych powstałych po upadku państwowych gospodarstw rolnych oraz odłogowania ziemi przez rolników.

Z uwagi na występowanie pędraków zarówno na terenach upraw, młodników, a także drzewostanów o prawidłowym zwarciu praktycznie wszystkie powierzchnie do odnowienia są zagrożone.