Lista aktualności Lista aktualności

KOMISJA ZAŁOŻEŃ PLANU

15 lipca w siedzibie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski odbyło się posiedzenie Komisji Założeń Planu (KZP).

Przewodniczącym Komisji był Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu - Piotr Kacprzak. Uczestnikami obrad byli: Dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak, przedstawiciele RDLP w Radomiu, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz nadleśnictwa.

Celem było uzgodnienie podstawowych założeń do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa na lata 2024-2033. W ramach posiedzenia Komisji omówiono i ustalono wytyczne w sprawie organizacji prac urządzeniowych, programu ochrony przyrody i najważniejsze założenia do planu urządzenia lasu.

Ważnymi elementami mającymi wpływ na przyszły plan będą sprawy ochrony lasu, szczególnie problemy związane z kornikiem ostrozębnym, które w połączeniu ze skutkami suszy mają duży wpływ na gospodarkę leśną. Będą one uwzględnione w określaniu zadań przewidzianych do realizacji w zakresie hodowli lasu i jego zrównoważonego użytkowania.

Ustalenia i wytyczne omówione podczas KZP zostaną ujęte w protokole, który poddany będzie konsultacjom społecznym.

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla nadleśnictwa, a jego powstanie to wiele pracy i szereg ważnych decyzji do podjęcia. Sporządzany jest na okres 10 lat na podstawie ustawy o lasach, w oparciu o Instrukcję urządzania lasu.